รู้จักโครงการรถไฟเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจีน-ลาว

รู้จักโครงการรถไฟเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงจีน-ลาว

The China-Laos Railway โครงการรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นความร่วมมือภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว ที่เป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของยุทธศาสตร์Belt and Road Initiative ที่จะทำให้โครงข่ายการขนส่งของ...