รถขนส่งรถผ่านแดน

Cross Border & In-Transit รถขนส่งรถผ่านแดน CLMV และ ประเทศต่างๆ 

กลุ่มประเทศ CLMV กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอาเซียน (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) และมีข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน

การขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนภายในภูมิภาค CLMV สามารถอำนวยความสะดวกได้ด้วยระบบ ASEAN Single Window ซึ่งช่วยให้สามารถยื่นใบศุลกากรและเอกสารอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ซึ่งขณะนี้ประเทศที่สามารถขนส่งได้ผ่านด่านพรมแดน โดยแบ่งเป็นด่านต่างๆ ดังนี้

ประเทศไทย:

 • อรัญประเทศ / ปอยเปต (กัมพูชา)
 • แม่สอด / เมืองไทย (พม่า)
 • สะเดา / บูกิตกายูฮิตัม (มาเลเซีย)
 • ช่องเม็ก / วังเซิน (ลาว)

ประเทศเวียดนาม:

 • เวียงซาน / เหอโกว (จีน)
 • มกบัว / บาเวต (กัมพูชา)
 • เขาฉกรรจ์ / หน้าเภา (ลาว)

ประเทศกัมพูชา:

 • ปอยเปต / อรัญประเทศ (ไทย)
 • บาเวต / มกบัว (เวียดนาม)
 • โคโกง / หาดเหล็ก (ไทย)

ประเทศลาว:

 • เวียงจันทน์ / หนองคาย (ไทย)
 • บุเต็ง / โมหาน (จีน)
 • น้ำเผา / เขื่องค้อ (เวียดนาม)

พม่า:

 • เมืองไทย / แม่สอด (ไทย)
 • ตามู / โมเร (อินเดีย)
 • มิวเส่ / รุลี (จีน)

มาเลเซีย:

 • โจโฮร์บารู / วูดแลนด์ส์ (สิงคโปร์)
 • สะเดา / บูกิตกายูฮิตัม (ไทย)
 • ซุงกายตูจู๊ / เตดุงัน (บรูไน)

 

เพื่อป้องกันการสับสน โดยการขนส่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การผ่านแดน (Cross Border) คือ การขนส่งของผ่านประเทศไทย จากด่านศุลกากรแห่งหนึงที่ขนส่งของเข้ามา ไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่งที่ขนส่งของออกไป ภายใต้การควบคุมของศุลกากร

โดยมีจุดเริ้่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยู่นอกราชอาณาจักร การขนส่งของนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ การเก็บรักษาของ การเปลี่ยนภาชนะบรรจุเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง

2. การถ่ายลำ (In-Transit) คือ การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของเข้ามาในประเทศไทย ไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร์ ภายใต้การควบคุมของศุลกรกรในด่านศุลกากรแห่งเดียวกัน โดยมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการขนส่งอยุ่นอกราชอาณาจักร

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Line OA  @qualityfreight

แชร์โฟสนี้