3 ท่าเรือขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยม ในประเทศเวียดนาม

3ท่าเรือขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยม ในประเทศเวียดนาม

1. ท่าเรือไฮฟอง (Hải Phòng)

เป็นท่าเรือใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้ มีท่าเทียบเรือโดยสารเดินทะเล 1 ท่า ท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 31 ท่า พื้นที่โกดัง 5 แสนตารางเมตร เครนขนาด 25-100 ตัน 16 ตัว มีการขนส่งสินค้ากว่า 10ล้านตันต่อปี

2. ท่าเรือดานัง (Đà Nẵng)

ดานังมีท่าเรือน้ำลึก Tien Sa Seaport นับเป็นท่าเรือสำคัญของเวียดนามในภาคกลาง รัฐบาลกำลังพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้สามารถขนถ่าย ตู้คอนเทนเนอร์ได้เพิ่มขึ้นเป็น 20 ตู้ต่อชั่วโมง ขนถ่ายสินค้าได้ 7,000 ตันต่อวันมีการก่อสร้าง Break Water จาก 250 เมตร ในปัจจุบัน เป็น 450 เมตรในอนาคต เป็นต้น นอกจากนั้นยังเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมทั้งมีนโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนาท่าเรืออีกด้วย รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ท่าเรือแห่งนี้เป็นท่าเรือใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลกและคาดว่าปี 2553 สามารถรองรับ ปริมาณสินค้าได้ 8 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ดานังยังมีท่าเรือแม่น้ำอีกแห่งคือ Han River Port สามารถรองรับเรือขนาดไม่เกิน 5 พันตัน ปริมาณ ขนส่งสินค้า 1 ล้านตันต่อปี

3. ท่าเรือไซ่ง่อน (Sài Gòn)

ตั้งอยู่ในเมืองไฮฟองเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศแต่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือ มีปริมาณสินค้าผ่านท่าเรือนี้ประมาณ 7-10 ล้านตันต่อปี สามารถรองรับเรือระวางบรรทุก 7,000-10,000 ตัน ระยะทางจากท่าเรือไฮฟองถึงโฮจิมินห์เมื่อวัดทางทะเลประมาณ 1,480 กิโลเมตรทางบก 1,800กิโลเมตร และทางรถไฟ 1,926 กิโลเมตร ไฮฟองเป็นศูนย์กลางการส่งออกสินค้าของจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือของเวียดนาม

3 ท่าเรือขนส่งสินค้าที่ได้รับความนิยม ในประเทศเวียดนาม


บริษัท ควอลิตี้ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการธุรกิจที่หลากหลายในอุตสาหกรรมนี้ โดยบริการหลักและขอบเขตการบริการของเราครอบคลุมดังต่อไปนี้

 • เป็นเครือข่ายด้านโลจิสติกกับทุกประเทศทั่วโลก
 • การขนส่งทางทะเล (LCL & FCL)
 • การขนส่งทางอากาศ (สินค้าทั่วไป สินค้าเน่าเสียง่าย สินค้าอันตราย)
 • บริการ LCL Consolidation : โดยตู้ของเราครอบคลุมท่าเรือหลักทั้งหมด
 • นายหน้าศุลกากร (นำเข้าและส่งออก) เดินพิธีการศุลกากรโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การขนส่งหลากหลายรูปแบบภายใต้เงื่อนไขต่างๆ
 • การขนส่งทางบก และขนผ่านประเทศไทยไปยังที่ต่างๆ
 • ค่าขนส่งทางบก (บรรทุกสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์และบรรทุกสินค้าบางส่วน)
 • การขนส่งสินค้าข้ามแดน (ประเทศเพื่อนบ้าน)
 • ขนส่งสินค้าอันตราย
 • ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์พิเศษ (ตู้เปิดด้านบน ตู้เปิดข้าง ฯลฯ)
 • เรือเทกอง เช่น น้ำตาล ข้าว เครื่องจักรขนาดใหญ่ ฯลฯ
 • บริการจัดส่งและเคลียร์พัสดุ
 • บริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านหรือหน้าโรงงาน (DDU, DDP, DAP, ฯลฯ )
แชร์โฟสนี้