banner qty3 - Quality Freight International

ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งได้กี่ช่องทาง?

หลายคนสงสัยว่าการขนส่งที่ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งได้กี่ช่องทาง

วันนี้เรามีคำตอบให้ทุกท่านหายสงสัยกัน

การขนส่งทางเรือ   เป็นส่วนสำคัญส่วนของระบอบการค้าระหว่างประเทศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นพียงการขนส่งชนิดเดียวที่ขนสินค้าได้มีปริมาณน้ำหนักที่มาก ค่าระวางมีราคาถูกกว่าการขนส่งชนิดอื่น 

การขนส่งทางราง  เป็นการขนส่งสำคัญอีกแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นที่นิยมมากในยุคสมัยก่อน หรือยุคบุกเบิกการขนส่ง แม้ปัจจุบันจะได้รับความนิยมลดน้อยลงก็ตาม เหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักและปริมาณมาก ในระยะทางไกล มีอัตราค่าบริการไม่แพงมากนัก และขนส่งสินค้าได้จำนวนมาก

การขนส่งทางอากาศ การขนส่งซึ่งได้รับความนิยมตามประเทศต่าง ๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ให้ทันต่อปัจจุบัน เพียงพอกับความต้องการในการบรรทุกสินค้ารวมทั้งบรรทุกผู้โดยสารได้มากขึ้น ยังมีปรับปรุงคลังสินค้าที่ท่าอากาศยาน ให้ทันสมัย เพื่อการส่งไปอย่างสะดวกรวดเร็ว 

การขนส่งด้วยรถบรรทุก มีความสำคัญต่อการขนส่งสินค้า หรือสิ่งของ และกระบวนการของระบบโลจิสติกส์ ซึ่งหมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการเพื่อลำเลียงสิ่งของจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือการลำเลียงจากต้นทางไปยังปลายทาง โดยเฉพาะในทางทหารและอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งของและผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

*แต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือการขนส่งตู้ทางเรือ เนื่องจากมีค่าขนส่งถูกและสามารถขนส่งสินค้าได้จำนวนมาก 

บริษัท ควอลิตี้ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการธุรกิจที่หลากหลายในอุตสาหกรรมนี้ โดยบริการหลักและขอบเขตการบริการของเราครอบคลุมดังต่อไปนี้

 • เป็นเครือข่ายด้านโลจิสติกกับทุกประเทศทั่วโลก
 • การขนส่งทางทะเล (LCL & FCL)
 • การขนส่งทางอากาศ (สินค้าทั่วไป สินค้าเน่าเสียง่าย สินค้าอันตราย)
 • บริการ LCL Consolidation : โดยตู้ของเราครอบคลุมท่าเรือหลักทั้งหมด
 • นายหน้าศุลกากร (นำเข้าและส่งออก) เดินพิธีการศุลกากรโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การขนส่งหลากหลายรูปแบบภายใต้เงื่อนไขต่างๆ
 • การขนส่งทางบก และขนผ่านประเทศไทยไปยังที่ต่างๆ
 • ค่าขนส่งทางบก (บรรทุกสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์และบรรทุกสินค้าบางส่วน)
 • การขนส่งสินค้าข้ามแดน (ประเทศเพื่อนบ้าน)
 • ขนส่งสินค้าอันตราย
 • ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์พิเศษ (ตู้เปิดด้านบน ตู้เปิดข้าง ฯลฯ)
 • เรือเทกอง เช่น น้ำตาล ข้าว เครื่องจักรขนาดใหญ่ ฯลฯ
 • บริการจัดส่งและเคลียร์พัสดุ
 • บริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านหรือหน้าโรงงาน (DDU, DDP, DAP, ฯลฯ )

สอบถามอัตาค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศ ทางเรือ ทางเครื่องบิน 

LINE : https://page.line.me/963fyukk?openQrModal=true

WEB: https://www.qualityfreightgroup.com

TEL:  02 714 3011

 

แชร์โฟสนี้