ความหมายของรหัสบนตู้คอนเทนเนอร์

หลายคนอาจสงสัยความหมายของรหัสบนตู้คอนเทนเนอร์ มีความหมายอย่างไร มาดูทึละจุดกัน

ความหมายของรหัสบนตู้คอนเทนเนอร์

ความหมายของรหัสบนตู้คอนเทนเนอร์

 

1. รหัสเจ้าของตู้ (HPC)เป็นอักษรแทนชื่อบริษัทเจ้าของตู้ เช่น HPC,TNY, CMA, EGS, TCL เป็นต้น
2. รหัสระบุประเภท (U)จะมีเพียง 1 ตัวที่อยู่ท้าย รหัสเจ้าของตู้ จากรูปภาพคือตัวอักษร U มีความหมายคือ ตู้คอนเทนเนอร์ มีรายละเอียดประเภทดังนี้
U สำหรับตู้คอนเทนเนอร์สินค้าทั้งหมด
J สำหรับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าแบบถอดได้
Z สำหรับรถพ่วงและแชสซี
3. รหัสการจดทะเบียนตู้คอนเทนเนอร์ (200436) มีขนาด 6 หลัก จากตัวอย่างคือ 200463
4. รหัสตรวจสอบความถูกต้อง (1) รหัสที่ตรวจสอบว่าเจ้าของตู้ ประเภทตู้และการจดทะเบียนตู้คอนเทนเนอร์ ถูกต้องหรือไม่ จากตัวอย่างคือเลข 1
5. ขนาดและชนิดของตู้ (45G1) ขนาดและชนิดของตู้คอนเทนเนอร์จะมีอยู่ 4 ตัว จากตัวอย่างคือ 45G1
หมายเลข 4 ตัวแรก คือ บอกความยาวตู้ จากตัวอย่างเท่ากับยาว 40 ฟุต
หมายเลข 5 ตัวถัด คือ บอกความสูงและความกว้างของตู้ จากตัวอย่างเท่ากับ สูง 9 ฟุต 6 นิ้ว (High-cube) กว้าง 2.44 เมตร
สองหลักสุดท้ายคือ G1 จะบอกชนิดของตู้คอนเทนเนอร์ จากตัวอย่างคือ ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าทั่วไป
6. MAX. WT. น้ำหนักสูงสุดที่สามารถรับได้ คือ น้ำหนักของตู้คอนเทนเนอร์เปล่าที่รวมกับน้ำหนักของสินค้า (TARE WT. + PAYLOAD) ที่ตู้คอนเทนเนอร์สามารถรับได้สูงสุด อาจจะแสดงข้อความ MAX. GROSS WGT., MX GR, MAX.GR. และ MAX.WT.
7. TARE WT. น้ำหนักของตู้เปล่า ที่ยังไม่ได้บรรจุสินค้าลงไป
8. PAYLOAD น้ำหนักสินค้าสูงสุดที่สามารถบรรจุได้ โดยอาจเขียนว่า N.W., NET WEIGHT, MAX CARGO WGT และ PAYLOAD หมายถึงน้ำหนักของสินค้าสูงสุดที่สามารถบรรจุใส่ตู้คอนเทนเนอร์นั้นได้
9. CUBE หรือ CU CAP. ปริมาตรสุทธิของตู้คอนเทนเนอร์

บริษัท ควอลิตี้ เฟรท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ให้บริการธุรกิจที่หลากหลายในอุตสาหกรรมนี้ โดยบริการหลักและขอบเขตการบริการของเราครอบคลุมดังต่อไปนี้

 • เป็นเครือข่ายด้านโลจิสติกกับทุกประเทศทั่วโลก
 • การขนส่งทางทะเล (LCL & FCL)
 • การขนส่งทางอากาศ (สินค้าทั่วไป สินค้าเน่าเสียง่าย สินค้าอันตราย)
 • บริการ LCL Consolidation : โดยตู้ของเราครอบคลุมท่าเรือหลักทั้งหมด
 • นายหน้าศุลกากร (นำเข้าและส่งออก) เดินพิธีการศุลกากรโดยผู้เชี่ยวชาญ
 • การขนส่งหลากหลายรูปแบบภายใต้เงื่อนไขต่างๆ
 • การขนส่งทางบก และขนผ่านประเทศไทยไปยังที่ต่างๆ
 • ค่าขนส่งทางบก (บรรทุกสินค้าเต็มตู้คอนเทนเนอร์และบรรทุกสินค้าบางส่วน)
 • การขนส่งสินค้าข้ามแดน (ประเทศเพื่อนบ้าน)
 • ขนส่งสินค้าอันตราย
 • ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์พิเศษ (ตู้เปิดด้านบน ตู้เปิดข้าง ฯลฯ)
 • เรือเทกอง เช่น น้ำตาล ข้าว เครื่องจักรขนาดใหญ่ ฯลฯ
 • บริการจัดส่งและเคลียร์พัสดุ
 • บริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านหรือหน้าโรงงาน (DDU, DDP, DAP, ฯลฯ )

สอบถามอัตาค่าส่งสินค้าไปต่างประเทศ ทางเรือ ทางเครื่องบิน 

LINE : https://page.line.me/963fyukk?openQrModal=true

WEB: https://www.qualityfreightgroup.com

TEL:  02 714 3011

แชร์โฟสนี้